Giới thiệu

Lợi ích

Bảng giá

TẢI NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói cước di động

của MobiFone cho

Hộ Gia Đình & Nhóm Bạn Bè

CHIA SẺ CẢ NHÀ
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

CÁC GÓI MFAMILY

GÓI TÍCH HỢP

Các gói cước (*) đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết.

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 300GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 0 phút thoại nội mạng
 • 0 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube, VieON cho thuê bao chủ gói.
  Đăng nhập tài khoản VieON Family trên 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

ĐĂNG KÝ GÓI

15.000đ/thuê bao phụ

 250.000đ

MFV(*)

Mới

MFV250(*)

250.000đ

15.000đ/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 250GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 500 phút thoại nội mạng
 • 250 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube, VieON cho thuê bao chủ gói.
  Đăng nhập tài khoản VieON Family trên 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

Mới

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 100GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 500 phút thoại nội mạng
 • 250 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube & truyền hình ClipTV cho thuê bao chủ gói;
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói dịch vụ gia đình ClipTV và xem đồng thời 2 thiết bị cho thuê bao chủ gói.
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

ĐĂNG KÝ GÓI

15.000đ/thuê bao phụ

 200.000đ

MFY200(*)

Mới

MFY(*)

200.000đ

15.000đ/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 200GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 0 phút thoại nội mạng
 • 0 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube & truyền hình ClipTV cho thuê bao chủ gói;
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói dịch vụ gia đình ClipTV và xem đồng thời 2 thiết bị cho thuê bao chủ gói.
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

Mới

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 10GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 2.000 phút thoại và 2.000 SMS nội mạng
 • 20 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập truyền hình ClipTV cho thuê bao chủ gói
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  10 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)

ĐĂNG KÝ GÓI

15.000đ/thuê bao phụ

 120.000đ

CF120N

CF100(*)

100.000đ

15.000đ/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 5GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 200 phút thoại và 200 SMS nội mạng
 • 60 phút thoại và 30 SMS ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập truyền hình ClipTV, MobiEdu cho thuê bao chủ gói
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  10 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

199.000đ

MFY199

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 12.5 GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 400 phút thoại nội mạng
 • 120 phút thoại ngoại mạng
 • 100-200 SMS nội mạng
 • 15-30 SMS ngoại mạng
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 10 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
15.000đ/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

MFY99

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 10 GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 200 phút thoại nội mạng
 • 60 phút thoại ngoại mạng
 • 100-200 SMS nội mạng
 • 15-30 SMS ngoại mạng
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 10 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)

 99.000đ

15.000đ/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 30GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 800 phút thoại nội mạng
 • 240 phút thoại ngoại mạng
 • 100-200 SMS nội mạng
 • 15-30 SMS ngoại mạng
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 10 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)

ĐĂNG KÝ GÓI

15.000đ/thuê bao phụ

 399.000đ

MFY399

GÓI CƠ BẢN

GÓI DÀI KỲ

MFV dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFV(6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFV (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFV (24 x 30 ngày)

Mới

+ 50GB/tháng data TỐC ĐỘ CAO

+ 100GB/tháng data TỐC ĐỘ CAO

+ 200GB/tháng data TỐC ĐỘ CAO

MFV250 dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFV250 (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFV250 (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFV250 (24 x 30 ngày)

Mới

+1.500 phút/tháng thoại nội mạng

+2.000 phút/tháng thoại nội mạng

+2.500 phút/tháng thoại nội mạng

MFY200 dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFY200 (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFY200 (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFY200 (24 x 30 ngày)

Mới

+1.500 phút/tháng thoại nội mạng

+2.000 phút/tháng thoại nội mạng

+2.500 phút/tháng thoại nội mạng

MFY dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFY (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFY (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFY (24 x 30 ngày)

Mới

+50 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+100 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+200 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

CF120N dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 3CF120N (3 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6CF120N (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12CF120N (12 x 30 ngày)

CF100 dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 3CF100 (3 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6CF100 (6 x 30 ngày)
 • 12CF100 (12 x 30 ngày)
 • 60GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 100 phút thoại và 50-100 SMS nội mạng
 • 35 phút thoại và 10-20 SMS ngoại mạng
 • FREE 3G/4G truy cập truyền hình ClipTV
 • Miễn phí gọi nội nhóm

ĐĂNG KÝ GÓI

15k/thuê bao phụ

 60.000đ

CF60 *

CF90 *

90.000đ

15k/thuê bao phụ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 50GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • FREE DATA 3G/4G học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn
 • FREE 3G/4G truy cập truyền hình ClipTV
 • Miễn phí gọi nội nhóm

Xem chi tiết gói
 CF100 & CF120N

GÓI MFAMILY CLIPTV

Gói mFamily ClipTV (CF100, CF120N, MFY200 & MFY) tích hợp dịch vụ mFamily với dịch vụ ClipTV thành combo gói thoại, data, truyền hình internet với mức chi phí hấp dẫn dành cho các khách hàng MobiFone trong cùng một hộ gia đình hoặc cùng một nhóm.

Các gói cước (*) đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết

Xem chi tiết gói MFY200 & MFY

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

TIẾT KIỆM

Mua gói to giá ưu đãi cho cả nhóm. Phân bổ hạn mức theo nhu cầu từng thành viên.

TIỆN LỢI

Thanh toán trên một hóa đơn duy nhất. Quản lý nhóm dễ dàng qua ứng dụng.

KẾT NỐI

Miễn phí gọi không giới hạn nội nhóm. Gọi ngoại mạng, sử dụng data giá ưu đãi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Nhóm bạn bè
thân thiết

Gia đình nhiều
thành viên

KHÁCH HÀNG MFAMILY

Xem gói cước & bảng giá

Gửi SMS tới 999:

1

Qua ứng dụng mFamily

2

Đăng ký dịch vụ và mua gói: DK_MAGOICUOC gửi 999

Mua thêm dung lượng: ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999

Đăng ký thuê bao phụ: ADM_MFY_SOTHUEBAOPHU gửi 999

BƯỚC 3

Chọn gói cước để đăng ký
thành công

MFY

CF120N

MFY200

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

BƯỚC 2

Mở ứng dụng và “Đăng ký dịch vụ”

BƯỚC 1

Tải ứng dụng mFamily trên
Google Play hoặc App Store

Dịch vụ mFamily là gói thoại, data cho các khách hàng MobiFone trong cùng một hộ gia đình hoặc cùng một nhóm

GIỚI THIỆU MFAMILY

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

4. Cách đăng ký khi muốn mua thêm gói cước phụ như thế nào?
Thuê bao trưởng nhóm đăng ký mua thêm gói cước phụ nhanh chóng, tiện lợi qua ứng dụng mFamily hoặc gửi sms tới 999 theo cú pháp:
ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999
Thuê bao trưởng nhóm dễ dàng quản lý thêm mới, cắt, hủy các thuê bao phụ bằng cách sử dụng ứng dụng mFamily hoặc soạn tin nhắn sms gửi tới 999 theo cú pháp:
- Đăng ký dịch vụ và mua gói:  DK_MAGOICUOC hoặc MAGOICUOC gửi 999
- Đăng ký thuê bao phụ: 
ADM_CF_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự CF)
ADM_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự MFY, VIP)
ADM_MFV_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự MFV)
- Hủy thuê bao phụ: 
HUY_CF_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự CF)
HUY_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự MFY, VIP)
HUY_MFV_Số thuê bao phụ gửi 999 (gói có chứa ký tự MFV)
- Thuê bao phụ yêu cầu huỷ tham gia nhóm:
HUY_CF gửi 999 (gói có chứa ký tự CF)
HUY_MFA gửi 999 (gói có chứa ký tự MFY, VIP)
OUT_MFV gửi 999 (gói có chứa ký tự MFV)
- Hủy dịch vụ: HUY_ MAGOICUOC gửi 999
3. Thủ tục thêm mới hoặc cắt hủy thành viên gói mFamily?
1. Đối tượng áp dụng gói cước mFamily? 
- Gói cước mFamily được áp dụng với tất cả thuê bao hiện hữu của MobiFone (gồm cả thuê bao trả trước hoặc trả sau), TRỪ thuê bao Fast Connect của MobiFone. Các gói cước (*) là gói cước đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết
- Mỗi nhóm có thể đăng ký tối đa từ 5 hoặc 10 thành viên, gồm 1 trưởng nhóm (thuê bao chính) và các thuê bao phụ, vui lòng xem chi tiết số lượng thành viên trong mô tả của từng gói.
2. Cước phí sử dụng gói mFamily?
- Hàng tháng, thuê bao trưởng nhóm trả tiền gói cước đã lựa chọn và phí thuê bao 15.000đ/ 30ngày cho mỗi thuê bao phụ nằm trong danh sách nhóm.
5. Thuê bao thành viên yêu cầu điều kiện gì khi thêm vào gói cước?
Thuê bao thành viên được kết nạp vào nhóm của gói cước mFamily phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện:
- Doanh thu TKC từng tháng trong 03 tháng gần nhất (N-1, N-2, N-3) <70.000 đồng/tháng. Trường hợp thuê bao có gói dài kỳ, doanh thu tính phân bổ từng kỳ để đảm bảo đúng điều kiện.
- Hoặc thuê bao có lịch sử đã là thuê bao thành viên của nhóm mFamily trong vòng 30 ngày gần nhất.
Các gói cước áp dụng:
- MFY99, MFY199, MFY399, VIPx và các gói cước dài kỳ tương ứng.
- MFY, MFY200 và các gói dài kỳ tương ứng. (Áp dụng cho tất cả các gói kích hoạt trước và sau ngày 01/12/2023)
- MFV, MFV250 và các gói cước dài kỳ tương ứng.
Để kiểm tra chi tiết điều kiện của thuê bao, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút).

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Địa chỉ: Số 01 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Tổng đài hỗ trợ khách hàng 18001090; hoặc 9090

Giấy phép Cung cấp Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình trên mạng Internet số 273/GP-BTTTT cấp ngày 12/05/2021

Quét mã QR

iOS

Android

Roboto ngay !

Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng

Roboto ngay !

Tải về ngay, hoàn toàn MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY

Mời quý phụ huynh và học viên
điền thông tin để được tư vấn nhanh nhất.
Đăng ký
thông tin tư vấn