Giới thiệu

Bảng giá

Gói cước Data 4G và Truyền hình
Siêu tiết kiệm
cho cả Gia đình

Chia sẻ cả nhà - Kết nối yêu thương

TẢI NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

mFamily ClipTV

GÓI CƯỚC và BẢNG GIÁ

  Các gói cước (*) đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết
 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 100GB Data TỐC ĐỘ CAO
 • 500 phút thoại nội mạng
 • 250 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube & truyền hình ClipTV cho thuê bao chủ gói;
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói dịch vụ gia đình ClipTV và xem đồng thời 2 thiết bị cho thuê bao chủ gói.
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • Phí thuê bao phụ 15.000đ/tháng
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện

ĐĂNG KÝ GÓI

30 ngày sử dụng

 200.000đ

MFY200(*)

Soạn SMS: DK <dấu cách> MFY200 gửi 999

MFY(*)

200.000đ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
 • 200GB Data TỐC ĐỘ CAO

 • Miễn phí 3G/4G truy cập Facebook & Youtube & truyền hình ClipTV cho thuê bao chủ gói;
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói dịch vụ gia đình ClipTV và xem đồng thời 2 thiết bị cho thuê bao chủ gói.
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa
  5 thuê bao (bao gồm thuê bao chủ gói)
 • Phí thuê bao phụ 15.000đ/tháng
 • (*)Gói đăng ký có điều kiện
Soạn SMS: DK <dấu cách> MFY gửi 999
30 ngày sử dụng
 • 80GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • 100GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • Miễn phí 3G/4G truy cập ClipTV
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 10 thành viên
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm
 • * Gói đăng ký có điều kiện

CF100(*)

 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • 200p nội mạng
 • 60p ngoại mạng
 • 100-200 SMS nội mạng
 • 15-30 SMS ngoại mạng

 100.000đ

15.000đ/thuê bao phụ
 • 5GB DATA TỐC ĐỘ CAO

ĐĂNG KÝ GÓI

Soạn SMS: DK_CF100 gửi 999

CF120N

 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • 2.000p nội mạng
 • 20p ngoại mạng
 • 1.000-2.000 SMS nội mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập ClipTV
 • 30 ngày
 • Cho phép chia sẻ nhóm tối đa 10 thành viên
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm
15.000đ/thuê bao phụ

120.000đ

 • 10GB DATA TỐC ĐỘ CAO

ĐĂNG KÝ GÓI

Soạn SMS: DK_CF120N gửi 999

CÁC GÓI MUA THÊM

GÓI DÀI KỲ

+1.500 phút/tháng thoại nội mạng

+2.000 phút/tháng thoại nội mạng

+2.500 phút/tháng thoại nội mạng

MFY200 dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFY200 (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFY200 (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFY200 (24 x 30 ngày)

+1.500 phút/tháng thoại nội mạng

+2.000 phút/tháng thoại nội mạng

+2.500 phút/tháng thoại nội mạng

+50 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+100 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+200 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

MFY dài kỳ

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 6MFY (6 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 12MFY (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 24MFY (24 x 30 ngày)

+50 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+100 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

+200 GB/tháng Data TỐC ĐỘ CAO

CÁC GÓI MUA THÊM

 • 80GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • 100GB DATA TỐC ĐỘ CAO
  6CF100 (6 x 30 ngày)

CF100 dài kỳ

  3CF100 (3 x 30 ngày)
  12CF100 (12 x 30 ngày)

Đăng ký gói soạn SMS
DK_3CF100 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_6CF100 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_12CF100 gửi 999

  300.000đ
  600.000đ
  1.200.000đ

GÓI DÀI KỲ

CF120N dài kỳ

  3CF120N (3 x 30 ngày)
  6CF120N (6 x 30 ngày)
  12CF120N (12 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ GÓI

ĐĂNG KÝ GÓI

ĐĂNG KÝ GÓI

  360.000đ
  720.000đ
  1.440.000đ
Soạn SMS: DK_3CF120N gửi 999
Soạn SMS: DK_6CF120N gửi 999
Soạn SMS: DK_12CF120N gửi 999

GIỚI THIỆU GÓI CƯỚC

1. Gói cước MFY200
Gói cước MFY200 tiêu chuẩn có chu kỳ sử dụng 30 ngày với các đặc điểm chính như sau:

- 100 GB data tốc độ cao (hết dung lượng hạ băng thông tốc độ tối đa 15 Kbps/15 Kbps).
- Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
- 500 phút thoại nội mạng
- 250 phút thoại ngoại mạng
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào tài khoản chính của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
- Mỗi gói cước sẽ giới hạn 05 thuê bao thành viên tham gia.

Ưu đãi đặc biệt:
- Gói cước MFY200 kỳ hạn 6 tháng (6MFY200) được tặng thêm 1.500 phút (nội mạng)/tháng tương đương 2.000 phút (nội mạng)/tháng.
- Gói cước MFY200 kỳ hạn 12 tháng (12MFY200) được tặng thêm 2.000 phút (nội mạng)/tháng tương đương 2.500 phút (nội mạng)/tháng.
- Gói cước MFY200 kỳ hạn 24 tháng (24MFY200) được tặng thêm 2.500 phút (nội mạng)/tháng tương đương 3.000 phút (nội mạng)/tháng.

Lưu ý:
- Gói cước MFY200 (chu kỳ 30 ngày) được tự động gia hạn liên tục sau mỗi chu kỳ;
- Gói cước MFY200 dài kỳ khi hết chu kỳ mà chủ gói không chủ động soạn tin nhắn gia hạn, hoặc không hủy gói thì gói cước sẽ tự động được gia hạn về gói chu kỳ 30 ngày.
- Chỉ thuê bao chủ gói được miễn phí DATA khi truy cập và sử dụng dịch vụ ClipTV, Facebook, và Youtube.
- Gói cước MFY200 và các gói dài kỳ được sử dụng song song với các gói data nền khác.
- Cước phát sinh ngoài gói từ dịch vụ thoại, SMS được tính theo loại thuê bao khách hàng đang sử dụng theo quy định hiện hành, hoặc theo gói cước khác mà khách hàng đăng ký (nếu có).
- Gói cước đăng ký có điều kiện là thuê bao trả trước, trả sau kích hoạt mới từ ngày 01/06/2023 hoặc thuê bao đang hoạt động có tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình 03 tháng gần nhất nhỏ hơn 200.000đ/tháng), để kiểm tra điều kiện vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút).

2. Gói cước MFY
Gói cước MFY tiêu chuẩn có chu kỳ sử dụng 30 ngày với các đặc điểm chính như sau:

- 200 GB data tốc độ cao (hết dung lượng hạ băng thông tốc độ tối đa 15 Kbps/15 Kbps).
- Miễn phí gọi thoại giữa các thành viên trong nhóm
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào tài khoản chính của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
- Mỗi gói cước sẽ giới hạn 05 thuê bao thành viên tham gia.

Ưu đãi đặc biệt:
- Gói cước MFY kỳ hạn 6 tháng (6MFY) được tặng thêm 50 GB Data/tháng tương đương 250 GB Data/tháng.
- Gói cước MFY kỳ hạn 12 tháng (12MFY) được tặng thêm 100 GB Data/tháng tương đương 300 GB Data/tháng.
- Gói cước MFY kỳ hạn 24 tháng (24MFY) được tặng thêm 200 GB Data/tháng tương đương 400 GB Data/tháng.

Lưu ý:
- Gói cước MFY (chu kỳ 30 ngày) được tự động gia hạn liên tục sau mỗi chu kỳ;
- Gói cước MFY dài kỳ khi hết chu kỳ mà chủ gói không chủ động soạn tin nhắn gia hạn, hoặc không hủy gói thì gói cước sẽ tự động được gia hạn về gói chu kỳ 30 ngày.
- Chỉ thuê bao chủ gói được miễn phí DATA khi truy cập và sử dụng dịch vụ ClipTV, Facebook, và Youtube.
- Gói cước MFY và các gói dài kỳ được sử dụng song song với các gói data nền khác.
- Cước phát sinh ngoài gói từ dịch vụ thoại, SMS được tính theo loại thuê bao khách hàng đang sử dụng theo quy định hiện hành, hoặc theo gói cước khác mà khách hàng đăng ký (nếu có).
- Gói cước đăng ký có điều kiện là thuê bao trả trước, trả sau kích hoạt mới từ ngày 01/06/2023 hoặc thuê bao đang hoạt động có tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình 03 tháng gần nhất nhỏ hơn 200.000đ/tháng), để kiểm tra điều kiện vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút).

Tham khảo thêm các kênh truyền hình ClipTV tại: https://cliptv.vn/

Nhóm bạn bè
thân thiết

Gia đình nhiều
thành viên

KHÁCH HÀNG

Xem gói cước & bảng giá

Gửi SMS tới 999:

1

Qua ứng dụng mFamily

2

Đăng ký dịch vụ và mua gói: DK_MAGOICUOC gửi 999

Mua thêm dung lượng: ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999

Đăng ký thuê bao phụ: ADM_MFY_SOTHUEBAOPHU gửi 999

BƯỚC 3

Chọn gói cước để đăng ký
thành công

MFY

MFY99

MFY200

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

BƯỚC 2

Mở ứng dụng và “Đăng ký dịch vụ”

BƯỚC 1

Tải ứng dụng mFamily trên
Google Play hoặc App Store

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

4. Cách đăng ký khi muốn mua thêm gói cước phụ như thế nào?
Thuê bao chủ gói cước đăng ký mua thêm gói cước phụ nhanh chóng, tiện lợi qua ứng dụng mFamily hoặc gửi sms tới 999 theo cú pháp:
ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999
Thuê bao chủ gói cước dễ dàng quản lý thêm mới, cắt, hủy các thuê bao phụ bằng cách sử dụng ứng dụng mFamily trên điện thoại hoặc gửi sms tới 999 theo cú pháp:
- Đăng ký thuê bao phụ:  ADM_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999.
- Hủy thuê bao phụ:  HUY_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999
- Thuê bao phụ huỷ tham gia nhóm: HUY_MFA gửi 999

Thuê bao chủ gói cước dễ dàng đăng ký, hủy và chủ động gia hạn gói cước bằng cách gửi sms tới 999 theo cú pháp:
- Đăng ký dịch vụ và mua gói: DK_MAGOICUOC gửi 999
- Hủy dịch vụ: HUY_ MAGOICUOC gửi 999
- Gia hạn gói cước: GH_MAGOICUOC gửi 999
- Gia hạn gói dài kỳ thành gói đơn kỳ: TGH1K_MAGOICUOC gửi 999
- Không gia hạn gói cước: KGH_MAGOICUOC gửi 999
*Ghi chú: "_" là khoảng trắng
3. Thủ tục thêm mới hoặc cắt hủy thành viên và gói mFamily?
1. Đối tượng áp dụng gói cước mFamily? 
- Gói cước mFamily được áp dụng với tất cả thuê bao trả trước, trả sau kích hoạt mới từ ngày 01/06/2023 hoặc thuê bao đang hoạt động có tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình 03 tháng gần nhất nhỏ hơn 200.000đ/tháng), để kiểm tra điều kiện vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút).
- Mỗi nhóm có thể đăng ký tối đa 05 thành viên, gồm 1 trưởng nhóm (thuê bao chính) và các thuê bao phụ.
2. Cước phí sử dụng gói mFamily?
- Đến kỳ gia hạn, thuê bao chủ gói cước trả tiền gói cước đã đăng ký và phí thuê bao 15.000đ/ 30ngày cho mỗi thuê bao phụ nằm trong danh sách nhóm.
Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
5. Thuê bao thành viên yêu cầu điều kiện gì khi thêm vào gói cước?
Thuê bao thành viên được kết nạp vào nhóm của gói cước mFamily phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện:
- Doanh thu TKC từng tháng trong 03 tháng gần nhất (N-1, N-2, N-3) <70.000 đồng/tháng. Trường hợp thuê bao có gói dài kỳ, doanh thu tính phân bổ từng kỳ để đảm bảo đúng điều kiện.
- Hoặc thuê bao có lịch sử đã là thuê bao thành viên của nhóm mFamily trong vòng 30 ngày gần nhất.
Các gói cước áp dụng:
- MFY, MFY200 và các gói dài kỳ tương ứng. (Áp dụng cho tất cả các gói kích hoạt trước và sau ngày 01/12/2023)
Để kiểm tra chi tiết điều kiện của thuê bao, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút).

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Địa chỉ: Số 01 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 1800 1090

Giấy phép Cung cấp Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình trên mạng Internet số 273/GP-BTTTT cấp ngày 12/05/2021

tải app 

Quét mã QR

iOS

Android

Roboto ngay !

Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng

Roboto ngay !

Tải về ngay, hoàn toàn MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY

Mời quý phụ huynh và học viên
điền thông tin để được tư vấn nhanh nhất.
Đăng ký
thông tin tư vấn

ADM_CF50T gửi 999

CF50T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.000đ

2.5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF30S gửi 999

CF30S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

30.000đ

5GB

ADM_CF50S gửi 999

CF50S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.000đ

5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF100S gửi 999

CF100S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

100.000đ

10GB

200 phút

60 phút

ADM_MFY29T gửi 999

MFY29T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

29.000đ

1.8GB

75 phút

25 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_MFY15T gửi 999

MFY15T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

15.000đ

1.5GB

ADM_CF50T gửi 999

CF50T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.0000đ

2.5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF30S gửi 999

CF30S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

30.000đ

5GB

ADM_CF50T gửi 999

CF50T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.0000đ

2.5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF30S gửi 999

CF30S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

30.0000đ

5GB

ADM_CF50T gửi 999

CF50T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.0000đ

2.5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF30S gửi 999

CF30S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

30.000đ

5GB

ADM_MFY29T gửi 999

MFY29T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

29.000đ

1.8GB

75 phút

25 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_MFY15T gửi 999

MFY15T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

15.000đ

1.5GB