Giới thiệu

Bảng giá

Gói cước Data 4G và Truyền hình
Siêu tiết kiệm
cho cả Gia đình

Chia sẻ cả nhà - Kết nối yêu thương

TẢI NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

mFamily ClipTV

GÓI CƯỚC và BẢNG GIÁ

CÁC GÓI MUA THÊM DÀNH CHO CF120N VÀ CF100

 • 80GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • 100GB DATA TỐC ĐỘ CAO

CF120N*

 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • 2.000p nội mạng
 • 20p ngoại mạng
 • 1.000-2.000 SMS nội mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập ClipTV
 • 30 ngày
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm
15.000đ/thuê bao phụ

120.000đ

 • 10GB DATA TỐC ĐỘ CAO

Đăng ký gói soạn SMS
DK_CF120N gửi 999

 • 15-30 SMS ngoại mạng
 • Miễn phí 3G/4G truy cập ClipTV
 • 30 ngày
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm

CF100*

 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • 200p nội mạng
 • 60p ngoại mạng
 • 100-200 SMS nội mạng

 100.000đ

15.000đ/thuê bao phụ
 • 5GB DATA TỐC ĐỘ CAO

Đăng ký gói soạn SMS
DK_CF100 gửi 999

  * Các gói cước đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết

CF120N* dài kỳ

  3CF120N (3 x 30 ngày)
  6CF120N (6 x 30 ngày)
  12CF120N (12 x 30 ngày)

Đăng ký gói soạn SMS
DK_3CF120N gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_6CF120N gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_12CF120N gửi 999

  360.000đ
  720.000đ
  1.440.000đ
  6CF100 (6 x 30 ngày)

CF100* dài kỳ

  3CF100 (3 x 30 ngày)
  12CF100 (12 x 30 ngày)

Đăng ký gói soạn SMS
DK_3CF100 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_6CF100 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_12CF100 gửi 999

  300.000đ
  600.000đ
  1.200.000đ

GÓI DÀI KỲ

CF60 *

 • 60GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • 30 ngày
 • 100p nội mạng
 • 35p ngoại mạng

ĐĂNG KÝ GÓI

 • 50-100 SMS nội mạng
 • 10-20 SMS ngoại mạng
 • Miễn phí data truy cập ClipTV
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm
 • Phí TB phụ 15k/30 ngày
 • FREE DATA 3G/4G học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn
 • FREE data 3G/4G xem gần 150 kênh truyền hình tại ClipTV

ĐĂNG KÝ GÓI

CF90 *

 • 50GB DATA TỐC ĐỘ CAO
 • Miễn phí gọi nội nhóm
 • Miễn phí phí TB trưởng nhóm
 • Phí TB phụ 15k/30 ngày
  6CF90 (7 x 30 ngày)

CF90 dài kỳ *

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

  3CF90 (3 x 30 ngày)
  12CF90 (14 x 30 ngày)

 90.000đ

15k/thuê bao phụ
15k/thuê bao phụ

60.000đ

CÁC GÓI MUA THÊM DÀNH CHO CF60 VÀ CF90

CF60 dài kỳ *

ĐĂNG KÝ

  3CF60 (3 x 30 ngày)

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

  6CF60 (6 x 30 ngày)
  12CF60 (12 x 30 ngày)

Đăng ký gói soạn SMS
DK_CF60 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_CF90 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_3CF60 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_6CF60 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_12CF60 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_3CF90 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_6CF90 gửi 999

Đăng ký gói soạn SMS
DK_12CF90 gửi 999

GIỚI THIỆU GÓI CƯỚC

1. Gói cước CF120N
Gói cước CF120N tiêu chuẩn có chu kỳ sử dụng 30 ngày với các đặc điểm chính như sau:

- 10 GB data tốc độ cao (hết dung lượng ngắt truy cập internet).
- Miễn phí gọi nội nhóm
- 2.000 phút thoại nội mạng
- 20 phút thoại ngoại mạng
- 2.000 SMS nội mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
- 1.000 SMS nội mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí
thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính

Lưu ý:
- Gói cước được tự động hạn liên tục sau mỗi chu kỳ 30 ngày.
- Chỉ thuê bao chủ nhóm được miễn phí DATA khi truy cập và sử dụng dịch vụ ClipTV.
- Gói CF120N và các gói dài kỳ khi hết chu kỳ mà khách hàng không chủ động soạn tin nhắn gia hạn, hoặc không hủy gói thì hệ thống sẽ tự động gia hạn về gói đơn kỳ CF120N.
- Gói CF120N và các gói dài kỳ được sử dụng song song với các gói data nền khác.
- Cước phát sinh ngoài gói từ dịch vụ thoại, SMS được tính theo loại thuê bao.
- Khách hàng đang sử dụng theo quy định hiện hành, hoặc theo gói cước khác mà khách hàng đăng ký (nếu có).
- Mỗi gói cước sẽ giới hạn 10 thuê bao thành viên tham gia.
- Gói cước đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết.

2. Gói cước CF100
Gói cước CF100 tiêu chuẩn có chu kỳ sử dụng 30 ngày với các đặc điểm chính như sau:

- 5 GB data tốc độ cao (hết dung lượng hạ ngắt truy cập internet).
- Miễn phí gọi nội nhóm
- 200 phút thoại nội mạng
- 60 phút thoại ngoại mạng
- 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
- 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
- Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn
phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.

Lưu ý:
- Gói cước được tự động hạn liên tục sau mỗi chu kỳ 30 ngày.
- Chỉ thuê bao chủ nhóm được miễn phí DATA khi truy cập và sử dụng dịch vụ ClipTV.
- Gói CF100 và các gói dài kỳ khi hết chu kỳ mà khách hàng không chủ động soạn tin nhắn gia hạn, hoặc không hủy gói thì hệ thống sẽ tự động gia hạn về gói đơn kỳ CF100.
- Gói CF100 và các gói dài kỳ được sử dụng song song với các gói data nền khác.
- Cước phát sinh ngoài gói từ dịch vụ thoại, SMS được tính theo loại thuê bao khách hàng đang sử dụng theo quy định hiện hành, hoặc theo gói cước khác mà khách hàng đăng ký (nếu có).
- Mỗi gói cước sẽ giới hạn 10 thuê bao thành viên tham gia.
- Gói cước đăng ký có điều kiện, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/phút) để biết thêm chi tiết.

Nhóm bạn bè
thân thiết

Gia đình nhiều
thành viên

KHÁCH HÀNG

Xem gói cước & bảng giá

Gửi SMS tới 999:

1

Qua ứng dụng mFamily

2

Đăng ký dịch vụ và mua gói: DK_MAGOICUOC gửi 999

Mua thêm dung lượng: ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999

Đăng ký thuê bao phụ: ADM_CF_SOTHUEBAOPHU gửi 999

BƯỚC 3

Chọn gói cước để đăng ký
thành công

MFY399

CF100

CF120N

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

BƯỚC 2

Mở ứng dụng và “Đăng ký dịch vụ”

BƯỚC 1

Tải ứng dụng mFamily trên
Google Play hoặc App Store
Thuê bao trưởng nhóm dễ dàng quản lý thêm mới, cắt, hủy các thuê bao phụ bằng cách sử dụng ứng dụng mFamily hoặc gửi sms tới 999 theo cú pháp:
- Đăng ký dịch vụ và mua gói:  DK_MAGOICUOC gửi 999
- Đăng ký thuê bao phụ:  ADM_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999.
- Hủy thuê bao phụ:  HUY_MFY_Số thuê bao phụ gửi 999
- Thuê bao phụ huỷ tham gia nhóm: HUY_MFY gửi 999
- Hủy dịch vụ: HUY_ MAGOICUOC gửi 999

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

4. Cách đăng ký khi muốn mua thêm gói cước phụ như thế nào?
Thuê bao trưởng nhóm đăng ký mua thêm gói cước phụ nhanh chóng, tiện lợi qua ứng dụng mFamily hoặc gửi sms tới 999 theo cú pháp:
ADM_MAGOICUOCMUATHEM gửi 999
3. Thủ tục thêm mới hoặc cắt hủy thành viên gói mFamily?
1. Đối tượng áp dụng gói cước mFamily? 
- Gói cước mFamily được áp dụng với tất cả thuê bao hiện hữu của MobiFone (gồm cả thuê bao trả trước hoặc trả sau), TRỪ thuê bao Fast Connect của MobiFone.
- Mỗi nhóm có thể đăng ký tối đa đến 10 thành viên, gồm 1 trưởng nhóm (thuê bao chính) và các thuê bao phụ.
2. Cước phí sử dụng gói mFamily?
- Hàng tháng, thuê bao trưởng nhóm trả tiền gói cước đã lựa chọn và phí thuê bao 15.000đ/ 30ngày cho mỗi thuê bao phụ nằm trong danh sách nhóm.

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Địa chỉ: Số 01 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 1800 1090

Giấy phép Cung cấp Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình trên mạng Internet số 273/GP-BTTTT cấp ngày 12/05/2021

tải app 

Quét mã QR

iOS

Android

Roboto ngay !

Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng

Roboto ngay !

Tải về ngay, hoàn toàn MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY

Mời quý phụ huynh và học viên
điền thông tin để được tư vấn nhanh nhất.
Đăng ký
thông tin tư vấn

ADM_CF50T gửi 999

CF50T

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.000đ

2.5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF30S gửi 999

CF30S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

30.000đ

5GB

ADM_CF50S gửi 999

CF50S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

50.000đ

5GB

100 phút

35 phút

Cú pháp nhắn tin:
Cú pháp nhắn tin:

ADM_CF100S gửi 999

CF100S

Gói mua thêm có thể dùng cho cả nhóm, bằng thời gian sử dụng của gói chính

Data

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

100.000đ

10GB

200 phút

60 phút